I filoni originali / I filons origjinâi Studi e ricerche sul Friuli promossi dal CIRF / Studis e ricercjis sul Friûl promovûts dal CIRF