De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen als promotor voor het Verhevene