Kryptocytaty z Eneidy Andrzeja Kochanowskiego w tlumaczeniach Piotra, in: Swit i zmierzch baroku