In de spiegel van de natuur: het verhevene bij Paulus van Hemert