Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov med Slovenci v Furlaniji