Storie di animali e di esseri mitici nella Tradizione orale dell'Alta Val Torre / Zgodbe o živalih in bajeslovnih bitjih v ustnem izročilu Terske doline / Liendis de tradizion oral de Val de Tor