Slovenščina in furlanščina: poskus primerjave jezikovnega načrtovanja/Sloveno e friulano: un tentativo di confronto della pianificazione linguistica