Nikola Šop, Vesoljski obiski, Izbrane pesmi, Pesmi izbral, prevedel in spremno besedo napisal Veno Taufer, LUD Šerpa, Ljubljana 2009