Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Uchowicz, Maja Wirkus (a cura di), Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus / CIAM Archipelago. The Letters by Helena Syrkus, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2019, pp. 421