V. Svaton, Epické zdroje románu. Z teorie a typologie ruské prózy