Alexandr Stich, "Od Karla Havlícka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie)"