V. Castronovo, Storia economica d'Italia, Torino, Einaudi, 1995