Dejiny ceské literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945, a cura di Z. Pešat e E. Strohsová