Migracije i druge ženske priče (R. Jambrešić Kirin, S. Prlenda (eds), Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi: Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti / Feminisms in a Transnational Perspective: Rethinking North and South in Post-Coloniality, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Centar za ženske studije, 2008)