Francouzský sborník venovaný životu a dílu Bohumila Hrabala Bohumil Hrabal, palabres et existence , a cura di Xavier Galmiche