Zvone Štrubelj, Pogum besede, Primož Trubar, 500 let: 1508-2008