Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš, ur.: Književna životinja. Kulturni bestijarij II dio. Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012, 1144 stranica, ilustracije