K rekonstrukcii otdel’nyh fragmentov slavjanskoj kosmologii na osnove fol’klornych istočnikov