Subaffitto agrario, nota a Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 2002, n. 112