L’“Assidua”: ispirazione francescana e funzionalità patavina