Prispevek izhaja iz dejstva, da ima slovenski jezik v Italiji zaradi zgodovinskih in sociolingvističnih razlogov bistveno drugačen položaj na različnih območjih, kjer živi slovensko govoreča skupnost. V takem kontekstu je vprašanje večjezičnosti osrednjega pomena, saj izobraževanje poteka v najmanj dveh standardnih jezikih (slovenščini in italijanščini), medtem ko na določenih območjih, poleg italijanskega jezika, pride v poštev izključno krajevna različica slovenskega jezika. Avtor bo v razpravi izpostavil nekaj vprašanj, ki zadevajo sodobno jezikovno politiko, zlasti pa vlogo didaktičnih načel pri poučevanju kulturnih prvin v prostoru, kjer se slovensko govoreča skupnost v glavnem istoveti z lokalnim jezikovnim in kulturnim izročilom. Večina prebivalstva v bistvu ne razpolaga z nikakršnim znanjem o jezikovni in kulturni tradiciji slovenskega naroda. Omenil bo tudi vlogo in raznovrstne učinke najnovejše italijanske zakonodaje o zaščiti manjšinskih jezikov. Slovenščina v Italiji se nahaja v naravnem položaju interakcije s furlanščino in nemščino, poleg italijanščine seveda, zaščitni zakoni pa čedalje bolj konkretno omogočajo večjezično in medkulturno prakso v izobraževalnih procesih. Prispevek potemtakem ponuja nekaj razmislekov o potencialnosti večjezičnega in medkulturnega izobraževanja, ki naj bi načeloma odgovarjala značilnosti tega prostora. Ne gre pa prezreti dejstva, da so v deželi Furlaniji-Julijski krajini novejši procesi večjezičnega izobraževanja delno že v postopku.

O večjezičnem in medkulturnem izobraževanju pri slovensko govoreči skupnosti v Italiji

DAPIT, Roberto
2009-01-01

Abstract

Prispevek izhaja iz dejstva, da ima slovenski jezik v Italiji zaradi zgodovinskih in sociolingvističnih razlogov bistveno drugačen položaj na različnih območjih, kjer živi slovensko govoreča skupnost. V takem kontekstu je vprašanje večjezičnosti osrednjega pomena, saj izobraževanje poteka v najmanj dveh standardnih jezikih (slovenščini in italijanščini), medtem ko na določenih območjih, poleg italijanskega jezika, pride v poštev izključno krajevna različica slovenskega jezika. Avtor bo v razpravi izpostavil nekaj vprašanj, ki zadevajo sodobno jezikovno politiko, zlasti pa vlogo didaktičnih načel pri poučevanju kulturnih prvin v prostoru, kjer se slovensko govoreča skupnost v glavnem istoveti z lokalnim jezikovnim in kulturnim izročilom. Večina prebivalstva v bistvu ne razpolaga z nikakršnim znanjem o jezikovni in kulturni tradiciji slovenskega naroda. Omenil bo tudi vlogo in raznovrstne učinke najnovejše italijanske zakonodaje o zaščiti manjšinskih jezikov. Slovenščina v Italiji se nahaja v naravnem položaju interakcije s furlanščino in nemščino, poleg italijanščine seveda, zaščitni zakoni pa čedalje bolj konkretno omogočajo večjezično in medkulturno prakso v izobraževalnih procesih. Prispevek potemtakem ponuja nekaj razmislekov o potencialnosti večjezičnega in medkulturnega izobraževanja, ki naj bi načeloma odgovarjala značilnosti tega prostora. Ne gre pa prezreti dejstva, da so v deželi Furlaniji-Julijski krajini novejši procesi večjezičnega izobraževanja delno že v postopku.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
03 Dapit 21105-26927 OK str. 29-38 STAMPA.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Non pubblico
Dimensione 448.81 kB
Formato Adobe PDF
448.81 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
03 Dapit 21105-26927 OK str. 29-38 STAMPA.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Non pubblico
Dimensione 448.81 kB
Formato Adobe PDF
448.81 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/694944
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact